Hlavní stránka

PostHeaderIcon Vítejte na stránkách Základní včelařské organizace Zdounky

mapka-vcely-animace2-m

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Zdounky
je zájmovou organizací, která sdružuje chovatele včel z 19-ti obcí a to z:
Cetechovic, Cvrčovic, Divok, Kostelan, Lhotky, Medlova, Milovic, Nětčic, Roštína, Skržic, Soběsuk, Střílek, Troubek, Těšánek, Újezdska, Zástřizel Zborovic, Zdislavic a Zdounek.

Ke dni 1.1. 2016 je v Základní organizaci českého svazu včelařů ve Zdounkách 88 členů, kteří obhospodařují  908 včelstev. Dále máme 9 členů bez včel a působí zde 2 včelaři neorganizovaní.

Počet včelařů a včelstev v jednotlivých obcích*:

obec počet včelařů počet včelstev
Cetechovice 6 45
Cvrčovice 4 41
Divoky 5 59
Nětčice 5 25
Milovice 5 50
Roštín 5 87
Skržice 2 8
Soběsuky 1 3
Střílky 7 49
Troubky - Zdislavice 12 84
Zborovice - Medlov 15 152
Zdounky - Těšánky 13 102
Újezdsko 2 30
Kostelany Lhotka 2 21
Do počtu jsou započítáni i neorganizovaní včelaři, registrovaní v jiných organizacích.

*Aktuální údaje se mohou lišit.

Funkcionáři:

Předseda: Bc. Ludvík Kochaníček
Místopředseda: Vlastimil Pluhař 
Jednatel: Petr Zapletal 
Pokladní: Milena Pokorná
Zdravotní referent: Josef Hanák 

Předseda KRK: Bohumil Jarka
Člen KRK: Ing. Milan Neckař
Člen KRK: Ing. Jiří Zbořil

Důvěrníci v jednotlivých obcích:

Cetechovice  Vítězslav Žalčík              
Cvrčovice – Bc. Ludvík Kochaníček
Divoky – Ing. Jiří Zbořil                    
Milovice – Bohumil Jarka                  
Nětčice – Alois Navrátil
Roštín – Božena Matoušková
Skržice, Soběsuky – Oldřich Veselý
Střílky, Zástřizly – Miloslav Pluhař
Troubky, Zdislavice – Václav Navrátil
Zborovice, Medlov – Ing. Milan Neckař
Zdounky, Těšánky – Josef Kameník
Újezdsko, Lhotka, Kostelany – Josef Hanák 

Aktualizováno (Neděle, 20 Březen 2022 20:00)